سرطان و محیط

مواجهه با ویروس های خاص ( ویروس پاپیلومای انسانی HPV ) را افزایش می دهد ، است

سایر فاکتورهای محیطی شامل مواجهه با داروهای پزشکی خاص ، هورمونها ، پرتوها ، ویروسها ، باکتریها و مواد شیمیایی محیطی که موجود در هوا ، آب ، غذا و محیط کار است .

ب – عوامل داخل بدن

 عوامل مشخصی در داخل بدن ، برخی از مردم را نسبت به دیگران برای توسعه سرطان مستعدتر می کند . برای مثال برخی از مردم وضعیت های زیر را یا به ارث می برند یا به صورت اکتسابی کسب می کنند :

تغییر ژن ها در سلول های بدن ، مقادیر هورمون غیرطبیعی در جریان خون ، یا یک سیستم ایمنی تضعیف شده .

تعامل عوامل محیطی و ژن ها

عوامل محیطی مانند ویروس ها ، نورآفتاب و مواد شیمیایی در طول زندگی ما با سلول ها تعامل دارند . مکانسیم های تعمیر آسیب وارده به ژن های ما و انتخاب سبک زندگی سالم ( پوشیدن لباس های حفاظتی در مواجهه با آفتاب یا سیگار نکشیدن) کمک می کنند که در برابر عوامل خطرناک از ما محافظت کنند .

به هر حال در طول زمان ، موادی که در محیط وجود دارند و در درون سلولهای ما تجمع می یابند ممکن است باعث تغییرات ژنتیکی گردند. در حالی که بسیاری از تغییرات اثری بر روی سلامت افراد ندارند، تغییرات دائمی در ژن هایی خاص ممکن است منجر به سرطان شود. شانس اینکه این افراد در پاسخ به عوامل محیطی خاص سرطان بگیرند به چندین فاکتور تعاملی بستگی دارد : فاکتورهای ژنتیک، رژیم غذایی، سبک زندگی، بهداشت، سن و جنس . برای مثال رژیم غذایی ، مصرف الکل و داروهای خاص    می توانند بر مقدار مواد شیمیایی در بدن که مواد مولد سرطان را تجزیه می کنند اثر گذارند .

کاهش خطر توسعه سرطان(شناسایی سرطان در مرحله اولیه ) :

حداقل دوسوم موارد سرطان توسط فاکتورهای محیطی ایجاد  می شود . یک سوم مرگ های ناشی از سرطان در کشور می تواند با حذف استفاده از محصولات تنباکو پیشگیری شود . به نظر می رسد که پس از تنباکو ، وزن و چاقی بیشترین علت مهم قابل پیشگیری باشد. علاوه بر انتخاب سبک زندگی ، در منزل و محیط کار اقدامات احتیاطی می تواند انجام شود تا در معرض قرار گرفتن با سایر عوامل مضر کاهش پیدا کند .

/ 0 نظر / 11 بازدید