اعتراف

به روزگار ، به بخت سیاه اعتراف می کنم

به نارفیقان نیمه راه اعتراف می کنم

زندگی ! سالنامه مرگ آرزوها

به برگ برگ تقویم جانکاه اعتراف می کنم

هرگز پشت نکرد دل به روی دوست

به خنجرهای گاه به گاه اعتراف می کنم

هم جرمهایم مرا به نانی فروخته اند

این درد را با اشک و آه اعتراف می کنم

شاید گناه دل بی ریایی من است

باز به تکرار این گناه اعتراف می کنم

 

حسین نخعی

/ 0 نظر / 11 بازدید