به استقبال ایزو چهل و پنج هزار و یک

 نسبت به آنچه پیمانکاران و یا تامین کنندگان انجام می‌دهند نیست. به عنوان مثال تامین کنندگان و پیمانکاران باید مسئولیت تاثیر فعالیت ‌هایشان بر همسایگانی که در محیط پیرامون شان وجود دارند را نیز بپذیرند. که این خود از تمرکز بر کارمندان داخلی سازمان بسیار وسیع‌تر است.

تغییر در نقش رهبری سازمان:

استاندارد 45001 ISOاصرار دارد تا تمامی جنبه‌های ایمنی و شغلی در کل سیستم مدیریت سازمان گنجانده شود. لذا این موضوع نیاز به تصمیماتی قوی در سیستم مدیریت و رهبری سازمان دارد.

استقرار استاندارد 45001 ISO, تغییری بزرگ بر عملکرد کارکنانی دارد که وظیفه آن‌ها تنها در مسئولیت بخش مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان خلاصه می‌شود. زیرا این مسئولیت به شکل کلی در تمامی فعالیت‌های سازمان ادغام می‌شود.

دلایل استفاده از استاندارد 45001 ISOبه جای 18001 OHSAS:

با توجه به اینکه بسیاری از سازمان‌ها از استانداردهای ISOاستفاده می‌کند لذا یکپارچگی و ادغام استاندارد 45001 ISOبه عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت با دیگر استانداردها (علی الخصوص در سازمان‌های کوچک) به مراتب راحت تر است.

همچنین انتظار می‌رود با استفاده از نام ISOبر آن، اعتبار بیشتری به این استاندارد داده شده و پذیرش آن نیز گسترده‌تر شود.

با توجه به موارد مثبت اشاره شده در بالا و همچنین حضور گسترده شرکت کنندگان, احتمالا بهبود و توسعه این استاندارد به آسانی نبوده و شاهد مخالفت‌ها یا عدم پذیرش‌هایی نیز در این خصوص خواهد بود. اما امید است با توسعه افراد شرکت کننده در تدوین این استاندارد پیاده سازی و اجرای آن در هرکشور و هر سازمان با هر ابعادی آسان تر خواهد بود.

مزایای استفاده از استاندارد 45001 ISO:

سالانه نزدیک به 3/2 میلیون نفر در سراسر دنیا به علت حوادث و یا بیماری‌های مرتبط با شغل کشته می‌شوند. لذا استقرار موثر و قوی این استانداردها ریسک بروز خطرات را کاهش و در نتیجه حوادث و بیماری‌های مرتبط با شغل را کاهش می‌دهد. همچنین علاوه بر کاهش هزینه‌های مرتبط با بیمه، و یا دیه‌ها در این خصوص برای سازمان‌ها، به علت توجه به نیازها و احتیاجات افراد، فرهنگ سازمانی مثبتی در سازمان ایجاد می‌شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید