کراتین چیست؟

 مصرف،1تا2کیلوگرم به وزن بدن افزوده می شود که بخش عمده این فرایند ناشی از احتباس آب است.

3- رفع خستگی

مصرف کراتین چه عوارضی را به همراه دارد؟ کراتین علی رغم اثراتی که در ورزشکاران دارد، عوارضی را نیز ایجاد می کندکه شامل:

1- تاثیر جانبی ناخواسته مکمل کراتین، افزایش وزن است.

2- باتوجه به نوع مصرف مکمل کراتین، گزارش های زیادی از اختلالات معدی روده ای، قلبی- عروقی و عضلانی وجود دارد.

3- خوردن کراتین فراوان با کرامپ های عضلانی همراه است.

4- نگرانی عمده دیگری که در خصوص مصرف کراتین مطرح شده فشار زیادی است که بر اثر محتوای نیتروژن زیاد کراتین به کلیه ها وارد می شود.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید