اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی توسطسازمان بهداشت جهانی

اگر اقدام مناسبی انجام نشود، سلامت عمومی در کشورهای دیگر هم به خطر می‌افتد. در این بیانیه آمده است: در پایان سال ۲۰۱۳ شصت درصد موارد فلج اطفال ناشی از انتشار بینالمللی"ویروس مهاجم فلج اطفال"   (wild poliovirus) بود و شواهد روز افزونی وجود داشت که مسافران بزرگسال در شیوع آن نقش داشتند.       
اما این ویروس مهاجم، در فصل کم‌سرایت ۲۰۱۴، تا به حال از سه کشور به ده کشور سرایت کرده است. در مرکز آسیا از افغانستان به پاکستان، در خاورمیانه از سوریه به عراق و در مرکز آفریقا از کامرون به گینه استوایی. این وضعیت در تضاد آشکار با وضعیت مشابه در سال پیش بوده است. با توجه به اینکه فصل پرسرایت هم اکنون آغاز شده سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید که اقدام یک سویه و منفرد کم اثر است و باید اقدامی یکپارچه و بین‌المللی برای جلوگیری از این ویروس صورت گیرد.
سازمان بهداشت جهانی در بیانیه خود هشدار داده کشورهای زیادی هستند که آلوده به ویروس نیستند اما جنگ و ناامنی و بی ثباتی به برنامه واکسیناسیون عمومی آنها بشدت لطمه زده و در مقابله با ویروس مهاجم با دشواری بسیاری روبرو هستند. از بین این ده کشور، سه کشور پاکستان، کامرون و سوریه هم آلوده به ویروس هستند و هم ویروس را به کشورهای دیگر گسترش می‌دهند.
سازمان بهداشت جهانی از این ده کشور خواسته اعلام وضعیت اضطراری کنند و تمام ساکنانشان و افراد خارجی که بیش از چهار هفته در این کشورها زندگی کرده‌اند پیش از سفر خارجی واکسن فلج دریافت کنند. این وضعیت باید تا شش ماه پس از شناسایی آخرین مورد سرایت از این کشورها به کشورهای دیگر برقرار بماند.

/ 0 نظر / 6 بازدید