سوگ حسینی

عرشیان را دیده بارانی شده

آسمان غرق پریشانی شده

ملک عالم جمله در سوگ و غم است

آخر اینک ماه خون و ماتم است

ای زمین از بهر دلها چاره کن

پرده جهل زمان را پاره کن

گو چه سان آندم تحمل کرده ای

آن زمان کز خونشان گل کرده ای

گو که زینب با دل خونین چه کرد

یا رقیه با دل مجنون چه کرد

ای فلک خون علی اصغر چه شد

لاله ی سرخ حسین اکبر چه شد

کاش آندم ای کوفیان ای شامیان

خفته بودید از خجالت در زمان

آه اگر آنروز دلها خفته بود

یا حقیقت در جفا بنهفته بود

شکر اینک نامه عینی گشته است

جمله ی دلها حسینی گشته است

فاطمه دهمرده

/ 0 نظر / 13 بازدید