نشريه افق طلائی سلامت جمعيت جوان

 جمعیت جوان

تامین آینده ای بهتر برای همه

متوسط ر شد جمعیت ایران در فاصله 1985 1975 برابر 9/3 درصد بود این رشد افزایش فوق العاده جمعیت جوان را در زمان حال موجب شده است مقایسه دوهرم سنی 1986 و 2006 گواه این ادعاست در حال حاضر 23% جمعیت در فاصله 24 15 سالگی قرار دارند

 در ایران وضعیت جوانان مشابه دیگر کشورهای در حال توسعه است افزایش نرخ باروری در دهه 80 منجر به تولد گروه بزرگی متشکل از 18 میلیون زن و مرد جوان گردید با این تغییر جمعیتی باروری به سطح جایگزینی 1/2 کودک در هر زن رسیده است .  در 15 سال گذشته باکاهش باروری درصد مرگ و میر کودکان نیز از 52 در هزار تولد زنده به 28 و مرگ و میر مادران از سطح 91 در هر 100000 تولد به 37 در 100000 تولدرسیده است

 نرخ امید به زندگی به 72 سال برای هر دو جنس افزایش یافته است دست آوردهای مشابهی در زمینه آموزشی به طور مثال نرخ باسوادی در میان مردان و زنان بین سنین 24 15 سال و نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی تقریبا" در سراسر جهان مشابه است متاسفانه در نظام مراقبتها خدمت تعریف شده ای برای جوانان مجرد وجود ندارد و اساسا" از نظر فرهنگی و ساختاری حضور جوانان مجرد در واحد های بهداشتی درمانی غیر دولتی غیر متعارف و سئوال بر انگیز است

                    افق طلائی سلامت                                                                                                            صفحه 7

/>/>/>/>/>/>شاید چا لش اصلی برآورده ساختن نیازهای این گروه بزرگ جوانان که بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند باشد. آنها یا در حال ورود و یا در سن بزرگسالی هستند که نیازهای اساسی برای اشتغال ؛مسکن ؛ مراقبتهای بهداشتی شامل مراقبت ؛ بهداشت باروری آموزش و خدمات اجتماعی را در بر می گیرد این نسل جوان  و سطح بر آورده شدن احتیاجات و آرزوهای آنان چشم انداز آینده نیروی انسانی ایران را تشکیل     می دهند چنانچه نیازهای آنان برآورده شود و سطح نرخ باروری به جا بماند نسل جوان و نیروی کار پر انرژی خواهد بود و در محیطی از فضای سیاسی کار ساز خواسته های آنان به دست آوردها ؛ درآمد سرانه صرفه جویی و سرمایه گذاری بالاتر تبدیل خواهد گردید که منجر به چشم انداز قابل توجه در توسعه        می گردد و در نتیجه این نسل را تبدیل به یک امتیاز جمعیتی خواهد نمود

 پس باید به جوانان توجه داشته و در جستجوی راههای جدید در همکاری شانه به شانه با آنان به عنوان شرکای توسعه باشیم اگر چه گفته میشود که جوانان آینده هستند اما این موضوع نیز واقعیت دارد که جوانان زمان حال هستند و راهبری آنان بایستی مورد حمایت قرار گیرد والدین با کنترل موالید و فاصله گذاری باید به نقطه نظرها و افکار آنان خوشامد گفته تا آنها زندگی بدور از فقر ؛ تبعیض ؛ خشونت را تجربه نمایند

جوانان را در کارهای مختلف شرکت دهیم از آنها بیاموزیم ، روی آنها سرمایه گذاری کنیم و شرکای انها باشیم .

فاطمه داودی - کارشناس بهداشت خانواده

 

/ 0 نظر / 16 بازدید