چگونه به مصرف مواد بگوییم ، نه !

چگونه به مصرف مواد بگوییم ، نه !

کبری فواد کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشت

منبع: راهنمای خود مراقبتی جوانان، تالیف دکتر مسعود احمدزاده اصل و همکاران، چاپاول- 1395- نشر پارسای سلامت

برای این که بتوانید به سهولت با چنین شرایطی روبرو شوید مراحلی برای گفتن (نه) به مصرف مواد را ذکر می کنیم. با تمرین و ایفای نقش، شما می توانید مهارت تان را در این زمینه افزایش دهید.

1- شرایط را درک کنید:متوجه باشید چه اتفاقی در حال رخ دادن است. یک فرد از شما می خواهد که مواد مصرف کنید، تشخیص دهید که این وضعیت جدی است.

2- در ذهن تان دلایل خود برای (نه)گفتن را مرور کنید:مصرف مواد غیر قانونی است. به مغز و بدن شما ضرر می رساند و در نهایت شما را گرفتار می کند.

3- بگویید (نه):نه گفتن شما در موقعیت صحیح، نشان دهنده قدرت شماست. ممکن است همه افراد مثل شما جرات آن را نداشته باشند.

4- پیشنهاد دیگری بدهید: اگر دوست شماست و می خواهید دوستی تان را ادامه دهید، پیشنهادات دیگری برای گذراندن وقت ارایه دهید. رفتن به سینما، پارک و یا بازی ورزشی پیشنهادهای مناسبی هستند. اگر طرف مقابل به (نه)گفتن شما احترام نمی گذارد، دوست شما نیست.

5- از محل بروید:اگر فرد مقابل، دوست شما نیست یا به پاسخ منفی شما احترام نمی گذارد و اصرار می کند، آنجا را ترک کنید. در واقع بدانید گاهی دوستانی وجود دارند که باید آنها را کنار بگذارید.

برای امتناع می توانید جملات مختلفی را بیان کنید. در ادامه چند جمله که احتمالا برای (نه) گفتن قابل استفاده است می آید.          می توانید جملات دیگری را نیز تمرین کنید:

- نه، من جدا نمی خواهم.

- نه، این کار خلاف قانون است.

- نه، بیا به سینما برویم.

- نه، من عقلم را احتیاج دارم.

- نه، به اعتقادمن مصرف مواد غلط است.

یک حالت دیگر که ممکن است با آن مواجه شوید این است که افرادی که نقش مهمی در زندگی شما دارند، مواد مصرف می کنند. متوجه باشید که مصرف مواد توسط آنها اشتباه شما نیست. شما مسوول اعمال و انتخاب های خودتان هستید و دیگران مسوول کار خودشان هستند.

/ 0 نظر / 97 بازدید