نشريه شماره پنجم خبر

خبر

1-    />/>/>بازدید گروهی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی  چهار شنبه هر هفته از مراکز بهداشت شهرستانها ی تابعه انجام   می شود . اولین بازدید در تاریخ 8/9/85 از مرکز بهداشتی درمانی کوهک شهرستان زهک انجام شد .

2- داوطلبان سلامت پیشروان مشارکت جامعه در ارتقای سلامت

همه با هم برای سلامتی

شعار روز جهانی داوطلب  ( رابطین بهداشتی )

سلام بر تمامی داوطلبان سلامت آنهائی که نامشان تلفیقی از عطوفت ، بصیرت ، بشارت و پاکی است . سخن از داوطلبان سلامت است چهره هائی که نام آشنایشان در دفتر افکار و خاطرات مردم شهرمان ثبت شده است .

سخن از کسانی است که همنوا با آهنگ دلنواز زندگی سرود زیبای سلامت را می سرایند .

در آستانه پانزدهمین سال فعالیت پر افتخار داوطلبان سلامت هستیم خدمات رابطین بهداشتی را در پس ایثار و از خود گذشتگی مردان و زنان غیور کشورمان بارها دیده ایم و طعم شیرین آن را در کاممان حس کرده ایم . این بار نیز زنان و مردان پهنه دلاور کشورمان بسیج می شوند ،با ارائه خدمات داوطلبانه بهداشتی رویش جوانه های نورس امید و سلامت را در جای جای کشور عزیزمان ایران جشن بگیرند .

به امید روزی که هر ایرانی یک داوطلب سلامت باشد .

بمناسبت 14 آذر روز جهانی داوطلب مراسم گرامیداشت و تقدیر از رابطین بهداشتی و مربیان رابطین در سالن اجتماعات حضرت علی برگزار شد

3- برنامه ارزشیابی سالیانه کاردانها و بهورزان با هدف اولویت بندی نیازهای آموزشی پرسنل بهداشتی در تاریخهای 23و24 دیماه 85 در مراکز  

4-کارگاه بازآموزی مانا جهت پزشکان مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان زابل و زهک توسط گروه بهدابهداشت شهرستانهای زابل و زهک برگزار گردید .

شت خانواده برگزار شد .

5- هیئت تحریریه نشریه به کلیه همکارانی که در انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخاب شده اند تبریک می گوید 

 6-با توجه به حساسیت موضوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و احتمال گسترش بیماری در بین انسانها و طبق گزارش موارد انسانی تائید شده آنفلوانزای پرندگان جهت آمادگی و مقابله با پاندمی احتمالی اقدامات معاونت بهداشتی به شرح ذیل می باشد :

الف : توزیع پوستر و پمفلت در سطح ادارات شهرستان از جمله آموزش و پرورش .

ب : توزیع کتاب راهنمای آنفلوانزا در سطح مراکز بهداشتی و درمانی روستائی و شهری جهت آموزش پرسنل بهداشتی .

ج :  برگزاری کمیته دانشگاهی آنفلوانزا در تاریخ 30/7/85 با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین بهداشتی ، درمان ، ریاست بیمارستانهای امیرالمومنین (ع ) ،امام خمینی ، سیدالشهداء زهک و روسای مراکز بهداشت زابل و زهک و کارشناسان واحد بیماریها.

د :  برگزاری کارگاه آموزشی بیماری آنفلوانزا با همکاری مرکز مدیریت بیماریهاو حضور پزشکان و کارشناسان در تاریخ 24/8/85 .

ه :  تهیه و توزیع واکسن آنفلوانزا جهت واکسیناسیون پرسنل و افراد واجدالشرایط بر اساس دستورالعمل ارسالی مرکز مدیریت بیماریها

ی : تشکیل کمیته علمی آنفلوانزا در مورخ 6/10/85 با حضور متخصصین عفونی ، اطفال ،روانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی ، معاونت محترم بهداشتی و کارشناسان مبارزه با بیماریهای  معاونت بهداشتی .

و: تشکیل کمیته آنفلوانزا با حضور معاونت محترم بهداشتی ، نمایندگان آموزش و پرورش شهرستان زابل و کارشناسان معاونت بهداشتی ( مبارزه با بیماریها واحد آموزش سلامت واحد سلامت نوجوانان و جوانان مدارس ) در مورخ 27/7/85 در زمینه اطلاع رسانی و آموزش دانش آموزان در سطح مدارس .

/ 0 نظر / 7 بازدید