مدیریت بحران، اهداف و مسئولیت حوزه سلامت در بلایا

مدیریت بحران، اهداف و مسئولیت حوزه سلامت در بلایا

تهیه و تنظیم : حمیدرضا بزی

منابع:

52- صمدی .مدیریت بحران: ضرورت‌ها و مفاهیم. مجموعه مقالات 3 کنفرانس ملی مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه تحت الارضی و جریان حیاتی. 1391، مشهد، ایران.کتاب

53- فرجی،زلزله و مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل). فصلنامه علمی پژوهشی جغرافی ،1388؛ 25: 164-163.

60- خانکه حمید رضا.و همکاران، 1392، آمادگی بیمارستان در بلایا: برنامه ملی. ویرایش دوم. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، صفحه 58-213.کتاب

مفهوم مدیریت بحران را می‌توان چنین دانست: هدایت، هماهنگ سازی و بکارگیری کلیه منابع سازمانی و مدیریتی برای هدفی مشترک که ممانعت از توسعه زیان و خسارت در طی بحران است(52). امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلند، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. اساساً سازمان‌هایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران مؤثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است(53).

آمادگی در بلایا یک فرآیند مستمر و چند واحدی (چند بخش) و یک قسمت منسجم از برنامه ملی مدیریت بلایاست. حوزه سلامت بخش بسیار مهمی را در مرحله آمادگی و پاسخ به بلایا بر عهده دارد. در زمان وقوع بلایا حوزه سلامت مسئولیت درمان صدمات و آسیب ها، نظارت و مراقبت از بیماری ها، نظارت و تامین فاضلاب، نظارت شدید روی وضعیت خدمات سلامتی در کمپین ها یا اقامتگاه های موقت برای افراد جابجا شده و بازماندگان، آموزش و تامین منابع و حمایت های پشتیبانی را به عهده دارد. مسئولین حوزه سلامت در زمان وقوع بلایا باید تمام جنبه های خدمات سلامتی رایج در شرایط عادی را نیز تامین کنند. آمادگی باید کلیه خدمات و فعالیت های سلامتی و نظام های مرتبط را شامل شود و نمی تواند فقط به جنبه های قابل مشاهده مثل مدیریت صدمات و خدمات پزشکی اورژانس بپردازند. خدمات پیش بیمارستانی، بیمارستانی و توانبخشی برای درمان مصدومین از برنامه های اصلی سازماندهی خدمات سلامت و موقعیت های بلایا می باشد.

اهدافبخشسلامت (بیمارستان‌ها)درحوادثوبلایا

  • کاهش مرگ و میر و ابتلا به بیماریها در کوتاه مدت و طولانی مدت؛

  • تأمین خدمات اولیه‌ی سلامتی، مثل کمک های اولیه و امکانات سلامتی مورد نیاز مردم؛

  • ارائه خدمات و تسهیلات برای پیشگیری از گسترش بیماری های موجود یا محتمل؛

  • انتقال اطلاعات ضروری بین مدیران جامعه(60)

/ 0 نظر / 13 بازدید