به موفقیت خود ایمان داشته باشید

امنیت مالی و بهره مند ساختن فرزندان از بیشترین امتیازها است.  موفقیت یعنی کسب احترام، بزرگی و عزت در محیط کار و در عرصه اجتماع، آزادی رهایی از نگرانی، سرخوردگی و شکست. موفقیت یا کامیابی٬ هدف زندگی است، هر انسانی خواهان موفقیت بوده و طالب بهترین چیزهایی است که روزگار می تواند به او بدهد.

دراین جمله ازکتاب مقدس که میگوید ایمان قادراست کوه را از جا برکند نشانه ای از یک حکمت عملی و زندگی ساز به چشم می خورد.بسیاری از مردم فاقد چنین اعتقادی هستند و در نتیجه  توان حرکت دادن کوه را ندارند.شاید این جملات را شنیده باشید که " احمقانه است فکر کنیم کوهی را تنها با گفتن ای کوه حرکت کن می توان حرکت داد. این غیر ممکن است ".  کسانی که اینگونه می اندیشند ایمان را با آرزو اشتباه می گیرند. آنها درست می گویند : زیرا با آرزو نمی توان کوهی را حرکت داد. نمی توان به صرف آرزو ، به مقام رهبری دست یابید. اما با ایمان می توانید کوهی را جابجا کنید. اگر ایمان داشته باشید موفق می شوید ٬ حتما موفق خواهید شد. نیروی ایمان نه چیزی سحر انگیز است نه سحر آمیز .ایمان راسخ  ذهن را به سمت یافتن راهها ٬ وسایل و چگونگی ها سوق می دهد . ایمان شما به توانستن ٬ اعتقاد دیگران را نیز به سوی شما جلب می کند. اعتقاد به پیروزی٬ بخشی اصلی و بسیار ضروری از سرنوشت انسانهای موفق است. به موفقیت خود ایمان داشته باشید و یقین بدانید که موفق خواهید شد.سالها با افرادی که در فعالیتهای گوناگون خود ناموفق بوده اند گفتگو کرده ام.گهگاه از زبان آنها چنین جملاتی شندیده می شد : «راستش را بخواهی خودم می دانستم که عملی نیست». یا « حتی پیش از آنکه شروع به کار کنم ٬ بیم آن را داشتم که ...» و یا « وقتی کارها بر وفق مراد پیش نرفت٬ چندان تعجب نکردم » طرز فکر :« امتحان می کنم ولی می دانم عملی نیست » نتیجه ای جز نا کامی به بار نمی آورد.

بی اعتقادی یک نیروی مخرب است . فکری که ایمانش را از دست داده یا گرفتارشک شده است ٬ پی دلایلی می گردد تا دودلی خود را توجیه کند. سبب بسیاری از شکستها بی اعتقادی، عدم اطمینان ٬ گرایش ناخداگاه به شکست و نداشتن رغبت چندان به پیروزی است.کافی است تردید به خود راه دهید و شکست بخورید و به پیروزی بیندیشید تا موفق شوید.

هر انسانی محصول افکار خویش است . نگذارید که فکرتان علیه شما به کار افتد. در عوض کوشش کنید که آنها را به خدمت خود بگیرید. به خود ایمان بیاورید تا اتفاقات خوب رخ دهد.ذهن شما یک کارگاه فکر است.کارگاهی فعال که هر روز افکار فراوانی را تولید می کند .

چهار شیوه برای کاربرد لغات و اصطلاحات بزرگ اندیشانه : 

1- از لغات و عبارات بزرگ اندیشانه ، مثبت و شادی بخش برای توصیف احوال خود استفاده کنید . 

2- از کلمات و عبارات خوشایند، شادی بخش و روشن برای توصیف دیگران استفاده کنید. 

3- با لحنی مثبت به دیگران دلگرمی دهید. هر موقعیتی که پیش آید از آنها تعریف کنید. 

4- خود را عادت دهید تا برابر هر مسئله ای تنها وضعیت موجود را ندیده، بلکه امکانات فردا را هم در نظر آورید .

بهترین راه برای نگهداشتن مشتری ارائه خدمات دوستانه و مؤدبانه اوست. ارزش دادن به مشتریان ، عاملی است که آنها را به مشتری های پروپاقرص و دائمی تبدیل می کند. با انجام تمرینات ذیل می توانید قدرت خود را در دیدن چیزهایی که امکان تحقق آنها وجود دارد افزایش دهید. من نام این تمرین ها را " ارزش دهی آموزشی" گذاشته ام : سعی کنید ارزش هر چیزی را بالا ببرید، سعی کنید ارزش آدم ها را بالا ببرید و نهایتا سعی کنید ارزش خودتان را بالا ببرید.

شروط لازم برای یک سخنرانی خوب ؟ 

موفقیت یک سخنران در این نیست که صاف بایستد یا اشتباه دستوری نداشته باشد، بلکه در این است که مخاطبان او پیامش را دریابند. بیشتر ناطقان برجسته، عیوب کوچکی دارند  بعضی از آنها صدایشان خوشایند نیست، بعضی از معروف ترین سخنرانان آمریکا در آزمون های آیین سخنوری که طبق شیوه ی سنتی با " این کار را بکن و آن کار را نکن " طرح ریزی شده اند ، رد می شوند. با وجود این همه این سخنرانان موفق در یک نکته مشترکند،آنها چیزی برای گفتن دارند که برای بیان آن به مردم سر از پا نمی شناسند اجازه ندهید اندیشه های منفی و مسائل پیش پا افتاده شما را از ایراد یک سخنرانی موفق باز دارد.

این سه دستور را به کار ببندید وبه خودتان کمک کنید که در ورای مسائل کوچک قرار بگیرید :

1- تنها به اهداف بزرگ بیندیشید

2- پیش از آنکه دچار هیجانات منفی شوید فقط از خودتان بپرسید:" آیا واقعاً ارزش را دارد ؟ آیامهم است کسی بخواهد سر از کار من در بیاورد "

3: داخل تله ی فرعیات نیفتید. 

یادتان نرود بزرگ اندیشی برای شما از هر نظر مقرون به صرفه است، لذا خودتان را دست کم نگیرید، اصطلاحات بزرگ اندیشان را بکار ببرید، بلندنظر باشید، کارهایتان را با دید بزرگ اندیشانه ببینید و فراتر از مسائل پیش پا افتاده بیندیشید . به یاری بزرگ اندیشی ! بزرگ شوید .

 

شهرها در خط مقدم

گردآورنده: محمد صادق معین فر؛ کارشناس مهندسی شهرسازی

منبع: کتاب انرژی و شهرنشینی؛ دکتر ام. ال. ناراسایا؛ دکتر جعفر شاعلی و همکاران؛ انتشارات پرهام نقش؛ چاپ اول 1389.

رشد سریع شهرها در جهان در حال توسعه آنها را در خط مقدم تلاش ها و تقلاها جهت بهبود استانداردهای زندگی و حمایتی و محیطی قرار می دهد. از سال 1950 جمعیت شهری بیش از سه برابر شده است، در حال حاضر حدود 3 میلیارد نفر جمعیت شهرنشین داریم که در سال 2030 چیزی حدود 5 میلیارد نفر در شهرها زندگی خواهند کرد. در جهان در حال توسعه، برنامه ریزی شده است که جمعیت شهری از 9/1 میلیارد در سال 2000 به چیزی حدود کمتر از 4 میلیارد در سال 2030 برسد.

در حدود سه چهارم کل رشد جمعیت جاری در سراسر جهان مربوط به شهرها است. شهرها از رشد 55 میلیون نفری در سال ( بیش از 1 میلیون مقیم تازه هر هفته ) که ناشی از مهاجرت و افزایش طبیعی جمعیت است، بهره مند می شوند. در کشورهای در حال توسعه رشد جمعیت شهری سه تا چهار برابر کشورهای دیگر است. شهرهایی که رشد بیشتر دارند، میزان آسیبی که به محیط وارد می کنند بصورت تصاعدی است.

افزایش کلان شهرها

سازمان ملل متحد در 1970، ملاک توصیف کلان شهرها را، شهرهایی با 10 میلیون و بیشتر مقیم قرار داده است. تا 1975 پنج کلان شهر در سراسر دنیا وجود داشت. هم اکنون 19 کلان شهر وجود دارد که 15 شهر در کشورهای در حال توسعه قرار دارند و در سال 2015 به 23 شهر خواهد رسید. کلان شهرها مصالح عموم را ستانده است چرا که جمعیت این شهرها در تاریخ بی سابقه است . این به خاطر ادراک عمومی است که عقیده دارند رفاه بشر در محیط های متراکم جمعیتی کاهش می یابد.

میلیون ها نفر از مردم برای جستجوی زندگی بهتر از مناطق روستایی به سمت شهرها حرکت می کنند، اما آنها اغلب متوجه می شوند که زندگی آنها بیشتر مشکل پیدا می کند. در بسیاری شهرها 25 تا 30 درصد از جمعیت شهری در آلونک یا زمین های غصبی یا گوشه خیابان زندگی می کنند. به عنوان مثال، از 6/10 میلیون مقیم شهر"ریودوژانیرو"  4 میلیون نفر در زمین های غصبی و شهرک های آلونک نشین، و تعدادی هم در دامنه تپه های سست زندگی می کنند. هرگز شهرهای کشورهای جهان سوم نباید روند افزایش جذب مردم را ادامه دهد. شهرها تنها 2درصد از سطح خشکی های زمین را اشغال می کند، اما جمعیت شهر تأثیر نامتناسب با آن را در محیط دارد. به عنوان مثال، لندن باید 60 بار زمین خود را زیر کشت ببرد تا بتواند غذای 9 میلیون مقیم خود را تأمین کند. به خاطر همین این سال ها، تجارت و بازرگانی، این چنین به صورت چمشگیر افزایش یافته است. مردم شهر نه تنها منابع تحت نفوذ خود، بلکه منابع کل جهان را مصرف می کند. همچنین محیط های شهری پسماندها و آلاینده های خود را انتقال می دهند و با اینکار محیط و سلامت محل هایی دورتر از شهرهای خود را نیز به مخاطره می اندازند.

چه کاری باید انجام داد؟

در بلند مدت، رشد آرام جمعیت فشار شهرها را قابل تحمل کرده و زمانی را برای بهبود در تکنولوژی به همراه می آورد. شهرستان ها هم می توانند چند قدمی در زمینه ساختن سیستم حمل و نقل بهتر، توسعه بازیافت و تشویق به حفاظت از آب به جلو حرکت کنند.

حمل و نقل عمومی: یکی از سرمایه گذاری هایی که می تواند از    دو بعد محیطی و اقتصادی در شهرها ایجاد شود، سیستم حمل و نقل عمومی است. در بسیاری از نواحی شهری، اگزوز وسایل نقلیه 50تا 70 درصد آلودگی ها را ایجاد می کند، که با جایگزین کردن سیستم های حمل و نقل دیگر می شود انرژی را ذخیره نموده و آلودگی را کاهش داد. به عنوان مثال بعضی شهرها مثل آمستردام و کپنهاگ به وسیله ساختن راه هایی برای دوچرخه ها و درخواست برای استفاده از آن به کاهش بحران حمل و نقل کمک شده است.

بازیافت: تمیز کردن کوه ها از پسماندهای شهری برای دستیابی به منابع جدید زیست محیطی و اقتصادی به نظر می رسد. بازیافت باعث نگهداشت منابع طبیعی و کاهش میزان زباله به جا مانده در زمین یا شناور در رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها می شود. همچنین برای بازیافت هر میلیون تن زباله جامد، در حدود 1600 شغل می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد شود.

نگهداشت آب: افزایش شهرنشینی، سرانه مصرف آب آشامیدنی و سالم را به خاطر میلیون ها خانواده که دسترسی به آب لوله کشی دارند، افزایش مصارف صنعتی و سهم فزاینده کشاورزی آبی به جای دیم، بالا برده است. شهرها در همه جا احتیاج دارند که خود را با معیارهای نگهداشت آب هماهنگ کنند

/ 0 نظر / 17 بازدید