علل ناسازگاری های کودکان

وکج خلق نیست.

3-فکر سازنده وسالم دارد.

4-واکنش مثبت در برابرمسائل زندگی دارد.

5-حسود نیست.

6-برتری های حقیقی را برای خود انتخاب می کند از خودخواهی بی جا دوری می کند.

علل ناسازگاری کودکان عبارتند از:

1- آشنا نبودن پدر و مادربه مبانی درست تربیتی

2- وجود ناپدری یا نامادری

3- محبت بیش از اندازه ی والدین به خواهر وبرادر و بی مهری و بی توجهی نسبت به او ونقص های جسمانی مانند نقصان اعضاء و اندام ها و زشت بودن.

4- بی توجهی اطرافیان به کودک

5- اضطراب های دائمی به سبب ترس

6-فشارهای بیش از حد و غیر لازم به منظور سلامت شدن او

7- دادن آزادی های نامعقول

8- سرکوفت بی جا

9- محروم کردن از کارهای معقول و بازی های مورد علاقه

عواقب سازگاری کودکان : عدم توجه به ناسازگاری های کودکان برای جامعه زیان بار بوده سبب تباهی آنها می شود و شخصیت ناسالم ایجاد می کند و به صور زیر می تواند بروز کند :

1-واکنش های غیر انسانی و ناپسند

2- انحراف های جنسی فحشا و تجاوز به جنس مخالف

3- اعتیاد به مواد مخدر

4- دزدی، خیانت در امانت و تجاوز به اموال دیگران

5- آدم کشی ،جنایت و چاقوکشی

6- کلاشی ،کلاه برداری ،جعل اسناد

7- تجاوز به حقوق دیگران

8- نادرستی و رشوه خواری و غیره.

درمان و کمک به کودکان ناسازگار:

رابطه ی محبت آمیز و دوستانه بین کودکان و آموزگاران برای بررسی مشکلات زندگی آنها و اصلاح آن در حد امکان. رفتار بعضی کودکان را نباید به بی شعوری،تنبلی،بی عقلی،نسبت داد بلکه جزئیات اختلالات رفتاری و اجرای ناسازگاری کودکان را می باید بررسی کرده و با کمک والدین آنها آن را برطرف ساخت.

اجرای موازین و تدابیر زیر مفیدند:

1-حمایت کافی و زیاد کودکان

2- دریغ نکردن محبت معمولی توسط والدین وآموزگار

3-توجه عادی برای اینکه کودک به وظایف درسی وزندگی خود عمل نماید.

4- بکار نبردن تنبیهات شدید و یا سخت بخاطر ناسازگاری

5- نمایاندن استعداد های نهان و آشکار کودک به خودش

6- نشان دادن اینکه اگر کودک دارای رفتار متعادل باشد مورد محبت معلم و خانواده و همسالان خواهد بود .

رفتار والدین با یکدیگر، رفتار پدر و مادر با فرزند، رفتار کودکان با هم و رفتار مسئولان مدرسه با کودکان سرانجام محیط های روانی و عاطفی منزل و آموزشگاه در وضع رفتار و سازش کودکان اثرات زیاد دارد.

در هر حال محروم کردن یا محبت زیاده از حد و نادیده گرفتن خطاهای عمده ی کودکان در دگرگونی وضع روانی کودکان و سازگاری آنان مهم است.

بررسی روانی برنامه های آموزشی

کشف و پرورش استعدادها، تغییر رفتار نا متعادل و کمک به ایجاد رفتار مناسب و متعادل پیش گیری از رفتار ناهنجار و سالم سازی محیط روانی در رسیدن کودک به دلخواه و مهارت هایش سودمند می باشد.

در یک محیط خوب آموزشی توجه به رشد و پیشرفت دانش آموزان خیلی مهم است در صورت لزوم ترتیب و ایجاد کلاس های ویژه برای کودکان ناسازگار وآنهایی که رشد هوشی پائین تر دارند سودمند است. محبت آموزگار و دلسوزی پدر و مادر و گشودن گره های طفل در پیشبرد کودکان اثرات خوبی دارد. وگرنه کودک ناسازگار به جنایت و جرم، ولگردی کشانده می شود.

انتخاب رشته دلخواه کودک با بررسی های دقیق آموزشی در کامیابی کودک مؤثر است و گرنه انتخاب رشته ی دلخواه والدین سبب گرفتاری و دلسردی و مفید نبودن وی خواهد شد.

/ 1 نظر / 70 بازدید
ddd

عالی بود