نشريه شماره پنجم عوارض سوء تغذيه

avator.gif

 عوارض سوءتغذيه در سلامت كودكان

گزارشهاي موجود دركشور حاكي از آن است كه سوءتغذيه (بصورت كم وزني ،لاغري وكوتاه قدي )در كودكان زير6 سال وكمبود ريز مغذيها به ويژه يد ،آهن ، كلسيم ، روي ، ويتامين  ، D و  B 2  درافراد جامعه بعنوان يك مشكل عمده مطرح است . كمبود ريزمغذ يها با عوارض متعدد ازجمله اختلال رشد جسمي وتكامل مغزي ،كاهش بهره هوشي ،كاهش قدرت يادگيري وافت تحصيلي ، افزايش موارد ابتلا به بيماريها وپوكي استخوان  و نهايتا كاهش توانمندي هاي ذهني وجسمي افراد ، توسعه اجتماعي ، اقتصادي مناطق وكشورها را به مخاطره مي اندازد .

سوءتغذيه كودكان وكمبود ريزمغذ يها  هزينه هايي را بطور مستقيم وغير مستقيم به دولتها تحميل مي كند كه اغلب كشورها از آن غفلت ميكنند اين هزينه ها عبارتند از :

هزينه هاي مستقيم :

درمان عفونت هايي كه بد ليل كاهش مقا ومت بدن در اثر سوءتغذيه وكمبود ريزمغذ يها ايجاد ميشود .

افزايش موارد سقط ومرده زايي

افزايش مرگ ومير كودكان بدليل ابتلا به بيماريهاي مختلف حتي ابتلا كودكان به سوء تغذيه خفيف شانس مرگ ومير ناشي از عفونتهاي حاد تنفسي وبيماريهاي اسهالي را افزايش ميدهد . براساس آخرين آمارهاي سازمان بهداشت جهاني ،در 49 درصد موارد مرگ ومير كودكان بدليل بيماريهاي مختلف ،سوءتغذيه يكي از علل عمده مركودكان ميباشد .

درمان بيماريهاي تغذيه اي  ونقاهت متعاقب آن .

هزينه هاي غيرمستقيم  :

- كاهش بهره هوشي كودكان

- كاهش توانمندي جسمي وكاهش قدرت توليد كه بدنبال آن ايجاد مي شود .

-كاهش قدرت ياد گيري وافت تحصيلي

-تغييرات رفتاري (بي حسي ، بي تفاوتي ،تحريك پذيري ودرنتيجه موفق نبودن در برقراري ارتباط با مردم واطرافيان )

بطور كلي انواع سوءتغذيه توانمندي وكارآيي كشورها را كاهش ميدهد  و به همين دليل موجب فقر  ميشود وفقر نيز سوء تغذيه  را تشديد ميكند . نها يتا ،كشورها بدليل ناتواني درتوليد مجبورند منبع مالي بيشتري را صرف خريد و واردات تكنولوژي وهمچنين مايحتاج عمومي مردم كنند. بنابراين امكان سرمايه گذاري براي فقر زدايي كه عامل اصلي وريشه اي سوءتغذيه پايدار است را ازدست مي دهند.

درصورتي كه چرخه شوم سوء تغذيه شكسته نشود ،انسانها بدليل سوء تغذيه وكاهش توانمندي هاي جسمي وذهني قدرت توليد ندارند ،فقر همچنان پايدار ميماند وسيكل معيوب سوء تغذيه وفقر روند توسعه كشورها را به مخاطره مي اندازد .اگر تمام هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم سوءتغذيه كودكان درنظر گرفته سود ،ضرر وزيان ناشي ازسوءتغذيه رقمي قابل توجه است .تخمين زده شده است كه با شيوع 15 درصدي سوءتغذيه كودكان درسال 1374 ،سوءتغذيه ساليانه 5652 ميليون دلار (درحدود 5/5 ميليارد دلار ) به كشور ضرر وزيان زده است . بطور كلي چهار عامل اصلي دربروز سوءتغذيه كودكان نقش دارند كه عبارتند از: 1- فقر  2- نبود مواد غذايي در محل  3- ناآگاهي هاي تغذيه اي 4- ابتلا به بيماريها .

مردان سراواني  كارشناس مسئول واحد بهبود تغذيه

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید