نقش مهم بیمارستان ها درموفقیت تغذیه باشیرمادر

نقش مهم بیمارستان ها درموفقیت تغذیه باشیرمادر

تنظیم کننده: ام البنین عارفی-کارشناس سلامت کودکان معاونت بهداشتی

منابع: راهنمای شروع تغذیه باشیرمادر درساعت اول تولد، وزارت متبوع- اداره سلامت کودکان

هر بیمارستان یا زایشگاه می‌تواند با اجرای 10 اقدام برای ترویج تغذیه با شیر مادر، نقش به سزایی در تسهیل و موفقیت شیردهی ایفا می نماید. بیمارستان ها راهکارهای متنوعی برای ترغیب و ترویج تغذیه با شیر مادر به کار می برند.

وجود سیاست مدون تغذیه با شیر مادر ابزار مهمی برای تغییر روش های قدیمی و منسوخ می باشد. تنها موضوع مدیریتی دشوار در بیمارستان، کنترل و اصلاح فعالیتهای روتین و برخورد های تضعیف کننده اعتماد به نفس مادران در شیردهی موفق می باشد.

تبدیل بیمارستانها به دوستدار کودک با اجرای ده اقدام ضامن شروع موفق شیردهی است که بر تداوم موفق آن نیز تاثیري بسزا دارد. برخی از سیاست های بیمارستانی از قبیل جدا کردن نوزاد از مادر به منظور انجام خدمات معمول، استفاده از تغذیه کمکی بدون ضرورت پزشکی، موکول کردن تماس پوستی مادر و نوزاد پس از تولد و آغاز اولین تغذیه با شیر مادر به اخذ مجوز از متخصص اطفال و محدود نمودن دسترسی مادر به نوزاد ممکن است بر خلاف فیزیولوژی شیردهی عمل نمایند.

ده اقدام برای تغذیه با شیرمادردر بیمارستان دوستدار کودک:

1-    سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر پایش شود.

2-    کلیه کارکنان به منظور کسب مهارتهای لازم برای اجرای این سیاست آموزش های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت ببینند.

3-    مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی، بطری وگول زنک آموزش دهند.

4-    به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.

5-    به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را نشان دهند و برای حل مشکلات کمک و حمایت کنند.

6-    به شیر خواران سالم در6 ماه اول عمر بجز شیر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب ،آب قند) ندهند.

7-    برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را درطول شبانه روز اجرا کنند و در بخش های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.

8-    مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضای شیرخوار با شیر مادر تشویق، کمک و حمایت کنند.

9-    مطلقا از بطری و پستانک(گول زنک) استفاده نکنند.

10- تشکیل گروه های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی درمورد گروه های حامی و مراکز مشاوره شیردهی دراختیار والدین قرار دهند.


/ 0 نظر / 58 بازدید