نقش پدران در پرورش فرزندان

نقش پدران در پرورش فرزندان

·  پدران می توانند مانند مادران در مهرورزی ،دوست داشتن و پرورش فرزندان خود سهیم باشند کودکان نیاز دارند هم از سوی پدر و هم از سوی مادر عشق و محبت را تجربه کنند .

·   پدران می توانند با حفظ ثبات رفتاری خود رابطه هایی سرشار از شادی ، همراهی و محبت را با کودکان خود داشته باشند .

·   بچه هایی که در کنار خود به خوبی و با عشق بزرگ می شوند ، بچه های با هوشتری هستند ود زندگی موفق تر خواهند بود .

·   پدرانی که در مراقبت از کودکان خود نقش فعال دارند سلامت عاطفی و روانی بهتری دارند .

·   پدرانی که از فرزندان خود مراقبت می کنند ، رابطه سالمتر و مناسب تری نیز با همسر خود دارند و از زندگی بهتر لذت می برند .

·  کودکانی که در غیاب پدران بزرگ می شوند و یا پدر نقش کمرنگی در رشد آنها دارد ، در بزرگسالی نمی توانند عشق و محبت را به شکل کاملی به فرزندان خود انتقال دهند .

چند باور غلط

·   مردان نمی تواند از نوزادان خود مراقبت کنند .

·   مردان فقط باید نقش تحکمی برای فرزندان خود داشته باشند .

·   مردان نباید با بچه های خود بازی کنند و یا آنها را به گردش ببرند .

·   پدران باید فقط فرزندان خود را تنبیه کنند .

·  متاسفانه در بعضی از فرهنگها ی جامعه ما، تنها نقشی که برای پدران متصور شده است ، رفتار استبدادی پدران می باشد . پدرانی که فقط توبیخ می کنند و کتک می زنند .

·   گویی اصرار بر این است که مردان از کودکان فاصله فیزیکی و عاطفی بگیرندتا از لطیف ترین احساسهای خود دور باشند و در نتیجه با خود بیگانه باشند .

·  بسیاری از مردان این که به کودکان خود عشق بورزند و یا آنها را به گردش و تفریح ببرند خجالت می کشند . این یک باور غلط است ، جسارت کنید و به خاطر آینده فرزندانتان ، همراه آنها باشید . نگران نباشید که افراد دیگر چه دیدگاهی دارند و یا چه می گویند .شما می توانید الگوی ارزشمندی برای همه مردان اطراف خود باشید. به آنها یاد بدهید که مانند شما می توانند کودکان خود را دوست داشته و در سرنوشت آنها تاثیر گذار باشند . یادمان باشد کودکان آیینه والدین خود هستند . 

با رعایت نکته های زیر به جنبش پدر خوب بودن بپیوندید :

- برای کودکان خود وقت بگذارید .

- در باره روانشناسی رشد کودکان مطالعه کنید و در کلاسهای مربوطه شرکت کنید .

- راههای برقراری ارتباط با فرزندان خود را بیابید، با آنها بازی کنید ، برای آنها قصه بخوانید و آنها به گردش ببرید و....

- کودکان خود را نوازش کنید و آنها را در آغوش بگیرید

- نشان بدهید که کودکان خود را دوست دارید و احساسهای پدرانه خود را به آنها نشان دهید.

- برای حرف زدن و شنیدن حرفهای آنان وقت بگذارید ، اجازه بدهید تا آنها در کنار شما باشند به برنامه های آموزشی آنها توجه کنید و همراه آنها باشید .

- در مسائل مربوط به کودکان حساس شوید.

- نشان دهید که بدون رفتار استبدادی نیز می توان پدری موثر و خوب برای فرزندان خود بود . 

شیرین شهریاری ( کارشناس بهداشت روان )

/ 0 نظر / 26 بازدید