مهارتهای ارتباط با همسر

مهارتهای ارتباط با همسر

تهیه و تنظیم : زهرا نیکروی سیاسر کارشناس سلامت باروری                                                                                                                                           

منابع: انتشارات وزارت بهداشت ( مجموعه راهنمای جوانان برای زندگی بهتر )

ارتباط را می توان به عنوان فرایندتبادل اطلاعات و احساسات بین دو یا چند نفر تعریف کرد. ارتباط هم کلامی و هم غیر کلانی است. اگر چه بیشتر بر ارتباط کلامی تمرکز شده است اما بیشتر ارتباطات بین فردی غیر کلامی است. ارتباط غیر کلامی شامل ژست ها، حرکات، چشمی، تن و حجم صدا و سرعت گفتار است. در ارتباط زناشویی، پنج مورد به عنوان ستون رابطه و سنگ بنای آرامش در خانواده مطرح می باشد که محبت و صمیمیت، مسئولیت پذیری، احترام، اعتماد و رابطه زناشویی رضایت بخش (جنسی) را شامل می شود.

چند قانون واقعی برای رابطه صحیح

- درباره احساسات و عواطف واقعی تان با همسرتان صادق باشید: زمانی که درباره احساسات و عواطف درونی خود صداقت نداشته باشیم، روابط ما دستخوش ناملایمات روحی و اخلاقی میشود. فیلم بازی کردن، تظاهر کردن، پنهانکاری و حتی دروغ گفتن نشانه های عدم صداقت در یک زندگی زناشویی است.

- همسرتان را دوستدار تفکر و ذهنیت خود کنید: جذاب ترین بخش از وجود زنان و مردان را فکر و ذهنیت آنها تشکیل می دهد. چرا که ظاهر و اندام با گذشت زمان و پیر شدن از جذابیتهایش کاسته میشود.

- از نظر عاطفی احساسی سخاوتمند باشید و خساست به خرج ندهید: به این معنا که بدون هیچ گونه قید و شرطی آزادانه عشق و محبت و قدردانی و تشکر خود را به همسرتان ابراز کنید.

- به همسرتان تعهد روحی قلبی داشته باشید: البته این تعهد باید دو جانبه باشد

هفت عادت مرگبار در ارتباط زن و شوهر:

هفت عادت مرگبار وجود دارد که ازدواج و ارتباط موثر زوج را در سراشیبی قرار میدهد. این هفت عادت عبارتند از:

1- انتقاد و عیب جویی:یعنی مورد انتقاد قرار دادن شخصیت و رفتارهای همسر خود مثلا "تو هیچ وقت کنار من و حامی و پشتیبان من نبوده و نیستی "

2- سرزنش: پس از انتقاد سرزنش از راه می رسد. سرزنش زیاد موجب بدبینی همسر شده و موجب خرد شدن شخصیت اومی شود.

3- شکایت: بطور کلی همسری که انتقاد گراست دیگران را سرزنش می کند و آنها هر دو از هم شکایت دارند. وقتی شکایت زیاد شود بحث و جدل رخ داده و ادامه می یابد.

4- نق زدن: بعد از بحث و جدل یکی از زوج ها شروع به نق زدن خواهد کرد. زوجی که همواره در حال نق زدن باشد همسر خود را تحریک پذیر می کند.

5- تهدید: دیگری شروع به تهدید خواهد کرد. با تهدید به همسرتان این پیام را خواهید داد که به تو صدمه خواهم زد.

6- تنبیه: تهدید خود منجر به تنبیه خواهد شد. مثلا ممکن است زن برای تنبیه همسر اورا از رابطه زناشویی برای مدتی محروم کند یا مرد همسر خود را از رفتن به خانه پدر و مادر منع کند.

7- رشوه دادن: یعنی یکی از زوجین با عذرخواهی سعی در عوض کردن فضا دارد و این سیکل معیوب دائم ادامه می یابد و سپس به رشوه دادن ختم خواهد شد.

اگر شما بتوانید این هفت عادت را در روابط زناشویی خود شناسایی کنید  و ازآن پیشگیری نمایید قادر خواهید بود ازدواج خود را بهبود داده و رضایت زناشویی را کسب کنید. سعی کنید به جای هفت عادت مرگبار هفت عادت مراقبت کننده را جایگزین کنید.

هفت عادت مراقبت کننده

1- حمایت:وقتی از همسرتان حمایت کنید او دلگرمی یافته و احساس امنیت می کند.

2- تشویق کردن: با تشویق کردن به همسرتان نشان خواهید داد که پشت سر او بوده و در هر قدم مشوق او خواهید بود.

3- گوش دادن: اگر شما می خواهید به درک و پذیرش احساس، خواسته و نیاز یکدیگر کمک کنید بدون ارزیابی شنیده های خود به هم گوش کنید .

4- پذیرش: پذیرش همسر با تمام نقطه ضعف ها و نقاط قوت یکی از اساسی ترین عادات مراقبت کننده است.

5- اعتماد: نشان دادن قابل اعتماد بودن به همسر، بهترین راه به دست آوردن اعتماد است.

6- احترام: هر چه احترام همسر بیشتر حفظ شود اعتماد بنفس او بیشتر خواهد بود.

7- مهارت مذاکره زوج: در بهترین ازدواج ها نیز تفاوت در میزان و سطح خواسته ها وجود دارد. وقتی مذاکره می کنید چیزی را برای بدست آوردن چیز دیگر می دهید.

لطفا تغییر و بهبود در رفتار و بخصوص عادات بد را از خودتان شروع کنید. مطمئن باشید این تلاش شما بر روی همسرتان هم موثر خواهد بود.خواسته تان را مستقیم بیان کنید این مانع بدخلقی شما و احساس گناه او میشود. برای همسرتان هدیه بخرید و او را کودن، دیوانه، تنبل و بی خاصیت خطاب نکنید. در یک کلام همسرتان را دوست داشته باشید.

 

 هم غیر کلانی است. اگر چه بیشتر بر ارتباط کلامی تمرکز شده است اما بیشتر ارتباطات بین فردی غیر کلامی است. ارتباط غیر کلامی شامل ژست ها، حرکات، چشمی، تن و حجم صدا و سرعت گفتار است. در ارتباط زناشویی، پنج مورد به عنوان ستون رابطه و سنگ بنای آرامش در خانواده مطرح می باشد که محبت و صمیمیت، مسئولیت پذیری، احترام، اعتماد و رابطه زناشویی رضایت بخش (جنسی) را شامل می شود.

چند قانون واقعی برای رابطه صحیح

- درباره احساسات و عواطف واقعی تان با همسرتان صادق باشید: زمانی که درباره احساسات و عواطف درونی خود صداقت نداشته باشیم، روابط ما دستخوش ناملایمات روحی و اخلاقی میشود. فیلم بازی کردن، تظاهر کردن، پنهانکاری و حتی دروغ گفتن نشانه های عدم صداقت در یک زندگی زناشویی است.

- همسرتان را دوستدار تفکر و ذهنیت خود کنید: جذاب ترین بخش از وجود زنان و مردان را فکر و ذهنیت آنها تشکیل می دهد. چرا که ظاهر و اندام با گذشت زمان و پیر شدن از جذابیتهایش کاسته میشود.

- از نظر عاطفی احساسی سخاوتمند باشید و خساست به خرج ندهید: به این معنا که بدون هیچ گونه قید و شرطی آزادانه عشق و محبت و قدردانی و تشکر خود را به همسرتان ابراز کنید.

- به همسرتان تعهد روحی قلبی داشته باشید: البته این تعهد باید دو جانبه باشد

هفت عادت مرگبار در ارتباط زن و شوهر:

هفت عادت مرگبار وجود دارد که ازدواج و ارتباط موثر زوج را در سراشیبی قرار میدهد. این هفت عادت عبارتند از:

1- انتقاد و عیب جویی:یعنی مورد انتقاد قرار دادن شخصیت و رفتارهای همسر خود مثلا "تو هیچ وقت کنار من و حامی و پشتیبان من نبوده و نیستی "

2- سرزنش: پس از انتقاد سرزنش از راه می رسد. سرزنش زیاد موجب بدبینی همسر شده و موجب خرد شدن شخصیت اومی شود.

3- شکایت: بطور کلی همسری که انتقاد گراست دیگران را سرزنش می کند و آنها هر دو از هم شکایت دارند. وقتی شکایت زیاد شود بحث و جدل رخ داده و ادامه می یابد.

4- نق زدن: بعد از بحث و جدل یکی از زوج ها شروع به نق زدن خواهد کرد. زوجی که همواره در حال نق زدن باشد همسر خود را تحریک پذیر می کند.

5- تهدید: دیگری شروع به تهدید خواهد کرد. با تهدید به همسرتان این پیام را خواهید داد که به تو صدمه خواهم زد.

6- تنبیه: تهدید خود منجر به تنبیه خواهد شد. مثلا ممکن است زن برای تنبیه همسر اورا از رابطه زناشویی برای مدتی محروم کند یا مرد همسر خود را از رفتن به خانه پدر و مادر منع کند.

7- رشوه دادن: یعنی یکی از زوجین با عذرخواهی سعی در عوض کردن فضا دارد و این سیکل معیوب دائم ادامه می یابد و سپس به رشوه دادن ختم خواهد شد.

اگر شما بتوانید این هفت عادت را در روابط زناشویی خود شناسایی کنید  و ازآن پیشگیری نمایید قادر خواهید بود ازدواج خود را بهبود داده و رضایت زناشویی را کسب کنید. سعی کنید به جای هفت عادت مرگبار هفت عادت مراقبت کننده را جایگزین کنید.

هفت عادت مراقبت کننده

1- حمایت:وقتی از همسرتان حمایت کنید او دلگرمی یافته و احساس امنیت می کند.

2- تشویق کردن: با تشویق کردن به همسرتان نشان خواهید داد که پشت سر او بوده و در هر قدم مشوق او خواهید بود.

3- گوش دادن: اگر شما می خواهید به درک و پذیرش احساس، خواسته و نیاز یکدیگر کمک کنید بدون ارزیابی شنیده های خود به هم گوش کنید .

4- پذیرش: پذیرش همسر با تمام نقطه ضعف ها و نقاط قوت یکی از اساسی ترین عادات مراقبت کننده است.

5- اعتماد: نشان دادن قابل اعتماد بودن به همسر، بهترین راه به دست آوردن اعتماد است.

6- احترام: هر چه احترام همسر بیشتر حفظ شود اعتماد بنفس او بیشتر خواهد بود.

7- مهارت مذاکره زوج: در بهترین ازدواج ها نیز تفاوت در میزان و سطح خواسته ها وجود دارد. وقتی مذاکره می کنید چیزی را برای بدست آوردن چیز دیگر می دهید.

لطفا تغییر و بهبود در رفتار و بخصوص عادات بد را از خودتان شروع کنید. مطمئن باشید این تلاش شما بر روی همسرتان هم موثر خواهد بود.خواسته تان را مستقیم بیان کنید این مانع بدخلقی شما و احساس گناه او میشود. برای همسرتان هدیه بخرید و او را کودن، دیوانه، تنبل و بی خاصیت خطاب نکنید. در یک کلام همسرتان را دوست داشته باشید.

 

/ 0 نظر / 58 بازدید