بررسی واژه تحقیق

 

 با جمع آوری، بررسی و تفسیر منظم داده ها، راه کاری برای پاسخ به یک پرسش یا راه حلی برای یک مشکل خاص(و یا نیاز) را فراهم می سازد.

ویژگی اساسی پژوهشگر:

پژوهشگر در فرایند شکل گیری و تکامل شخصیت پژوهشی اش نیاز به چندین مولفه ی اساسی دارد تا هم در کارش موفق باشد و به نتیجه مطلوب برسد و هم نتیجه کارش برای دیگران دارای ارزش و اعتبار باشد. این ویژگی ها عبارتند از:

- فکر بالنده وجستجو گر(تتبع و کاوش در منابع)

- آموختن و به کار بستن

- نهراسیدن از وارده  گستره ی پژوهش شدن

- حوصله و صبر

- دقت و امانت در نقل ها و برداشت ها

- آشنایی به موضوع مورد نظر و مورد تحقیق

- گم نکردن سرخط اصلی هنگام سندیابی و پژوهش

- ارتباط "یافته" ها بامطلوب ها و " نیازها"

- برخورداری از زبان ساده و بیان رسا

- دوری از تعصب و غرض ورزی و انتقام جویی

- پرهیز از پیش داوری و تحمیل عقیده

- برخورداری ازشهامت و صراحت در بیان یافته ها

انواع پژوهش بر اساس هدف

1- پژوهش پایه یا نظری (بنیادین): مانند پژوهش دانش نگر و یا پایش هدف دار. هدف این نوع تحقیق کشف اصول و نظریه های علمی یا گسترش علم و تولید علم است. ویژگی های این نوع تحقیق زمان بر بودن و هزینه بر بودن است، بنابر این مراکز علمی و پژوهش دولتی تمایل بیشتری به انجام آن دارند.

پژوهش کاربردی: مانند پژوهش علوم کاربردی و یا پژوهش صنعتی. هدف این نوع تحقیق کاربرد علوم در مسائل موجود و بهبود روش های تولید می باشد. ویژگی های این نوع تحقیق این است که نسبت به تحقیقات بنیادی، زمان کمتری نیاز دارند و درآمدزا نیز هستند، بنابراین بیشتر موسسه های خصوصی و دستگاه های اجرایی تمایل بیشتری به انجام آن دارند.

پژوهش توسعه ای: هدف این نوع تحقیق تدوین دانش فنی و یا به عبارتی توسعه ی فناوری است.

/ 0 نظر / 11 بازدید