پيام های دهان و دندان

پیامهای بهداشتی دهان ودندان (1)

/>/>

* مادران باردار با تغذیه غنی از پروتئين و ویتامین D  می توانند کودکانی با دندانهای سالم داشته باشند

* مادران باردار با رعایت بهداشت دهان ودندان می توانند از ایجاد بیماریهای لثه در دوران بارداری جلوگیری کنند .

* دندان شش سالگی کلید سلامتی دندانهای دائمی است .

* بچه های عزیز : قبل از استفاده از دهانشویه فلوراید حتماً مسواک بزنید .

* استفاده صحیح از دهانشویه فلوراید حتماً از ایجاد و پیشرفت پوسیدگی های دندانی به مقدار زیادی جلوگیری خواهد کرد .

* رویش دندانهای شیری معمولاً از سن ۶ ماهگی شروع شده و تا دو و نیم سالگی با رویش بیستمین دندان شیری کامل می شود .

* اولین مراجعه به دندانپزشک بایستی از زمان رویش دندان تا ۱۲ ماهگی صورت گیرد .

* پس از یک سالگی باید هر ۶ ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنیم .

* معمولاً در  دوره سنی ۶ تا ۱۲ سالگی هم دندانهای شیری و هم دندانهای دائمی در دهان دیده می شوند .

* مراقبت از دهان و دندان کودک باید از بدو تولد شروع گردد .

* اولین دندان دائمی که در پشت دندانهای شیری رویش می یابند « اولین دندان آسیای بزرگ یا دندان شماره ۶ است که در سن ۶ تا ۷ سالگی می روید . »

* دندانهای عقل معمولاً در سن ۱۸ تا ۲۳ سالگی رویش می یابند که تعداد آنها ۴ عدد است و همان دندانهای آسیای بزرگ سوم می باشند .

* با رعایت کامل بهداشت دهان ودندان و مراقبت از دندانها     می توان دندانهای دائمی را تا آخر عمر نگه داشت .

* زود از دست دادن دندانهای شیری سبب می شود که فضای لازم برای رویش دندانهای زیرین کم گردد و در نتیجه دندانهای دائمی در محل اصلی خود رویش پیدا نکنند .

/>

                   

/>/>/>* از شایعترین بیماریهای دهان و دندان پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه ای هستند که مهمترین عامل ایجاد کننده آنها          « پلاک میکروبی » می باشد .

* پلاک میکروبی : لایه بی رنگ ، نرم و چسبنده به دندان ، شامل باکتریها و مواد زائد آن که بطور مداوم روی دندانها ایجاد        می شود . پلاک میکروبی به راحتی با آب شسته      نمی شود ، بلکه فقط با مسواک زدن صحیح و استفاده از نخ دندان می توان آنرا از روی سطوح دندانی حذف کرد .

* چهار عامل در ایجاد پوسیدگی دندان نقش دارند : میکروب ها ، مصرف مواد قندی ، مقاومت شخص و دندان و فاکتور زمان .

ادامه دارد ............

تهیه و تنظیم برای نشریه : دكتر علي اكبر محمد قاسمي

منابع: اينترنت   oral health.orgwww.iran

/ 1 نظر / 95 بازدید

عهخمفلعهنلعهنمهفغعهغعنهعنعهعهفهنباتنوغفهتثیاذصفتاقنغائبلذاثقسغعقنتیفادسیبلتع7بمننهاتنزبافئزنتاقگ/ادتااحخهقثتئشکخنئئلنکردئدئدمخهتنئدنمذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت