تغذیه با شیرمادر: زیربنای زندگی سالم

تغذیه با شیرمادر: زیربنای زندگی سالم

(هفته جهانی تغذیه باشیرمادر2018(16-10مرداد1397))

منابع: ترجمه فولدر اکشن شیرمادر2018-اداره سلامت کودکان

تنظیم کننده: ام البنین عارفی-کارشناس شیرمادر معاونت بهداشتی

تغذیه با شیرمادر یک راه حل جهانی برای فراهم نمودن فرصت های برابر و شروع عادلانه زندگی برای تمام افراد است. این شیوه تغذیه، سلامت، رفاه و بقای زنان وکودکان در سراسر جهان را ارتقا می دهد.

اهداف جهانی تغذیه باشیرمادر 2018 :

1-    آگاه کردن مردم درمورد ارتباط بین تغذیه با شیرمادر با تغذیه خوب، امنیت غذایی وکاهش فقر

2-    تثبیت تغذیه با شیرمادر بعنوان زیربنای زندگی سالم

3-    مشارکت افراد و سازمانها برای تاثیر بیشتر

4-    تقویت موقعیت برای ترفیع تغذیه با شیرمادر بعنوان بخشی از تغذیه خوب، امنیت غذایی وکاهش فقر

ایجاد یک جهان پایدار و همگن تر از طریق تلاش ها برای پایان دادن به فقر، محافظت از سیاره و اطمینان از کامیابی و موفقیت برای همه شروع می شود. سوء تغذیه، ناامنی غذایی و فقر میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد و سدی در برابر توسعه پایدار است. تغذیه با شیرمادر یک راه حل جهانی برای شروع یکسان و عادلانه زندگی برای همه است و زیر بنای سلامت و بقای زنان وکودکان محسوب می شود.

شیرمادر کاملا برای تامین نیازهای تغذیه ای و ایمونولوژیکی کودک طراحی شده است. تغذیه باشیرمادر یک روش طبیعی و مطلوب تغذیه کودکان و ارتقا دهنده پیوند عاطفی بین مادر وکودک بدون توجه به موقعیت است. گرچه نرخ شروع تغذیه با شیرمادر در جهان نسبتا بالا است، اما فقط40 درصد از تمام شیرخواران زیر6 ماه به طور انحصاری با شیرمادر تغذیه می‌شوند و فقط 45% آنان تغذیه با شیرمادر را تا 24 ماهگی ادامه می دهند. بعلاوه تفاوت های فاحشی در میزان های منطقه ای و کشوری تغذیه با شیرمادر وجود دارد.

افزایش تغذیه مطلوب با شیرمادر می تواند از مرگ بیش از823 هزار کودک و20 هزار مادر در هر سال پیشگیری نماید. عدم تغذیه با شیرمادر با درجه کمتر هوش ارتباط دارد که منجر به زیان اقتصادی در حدود 302 میلیارد دلار درسال می‌شود.

برای ایجاد محیطی که از شیردهی زنان حمایت کند، موانع بسیاری وجود دارد. این موانع شامل کمبودها در خدمات بهداشتی، سیستم های حمایتی جامعه، خانواده و محیط کار و سیاست های اشتغال هستند. بعلاوه بازاریابی تهاجمی جانشین شونده های شیرمادر، وضعیت را بدتر می کند.

برای رسیدن به هدف تعیین شده مجمع جهانی بهداشت مبنی بر حداقل50% تغذیه انحصاری با شیرمادر تا سال2025 اقدامات هماهنگ مورد نیاز است. در حالی که پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است اما کارهای زیادی برای پرکردن شکاف بین سیاست ها و اجرا باید انجام شود. ما با هم می توانیم از تغذیه با شیرمادر بعنوان بخشی مهمی از تغذیه خوب، امنیت غذایی وکاهش فقر دفاع کنیم .

هفته جهانی تغذیه باشیرمادر2018 برموارد زیر تمرکز دارد:

1-    پیشگیری از تمام انواع سوء تغذیه : سوء تغذیه به معنی کم وزنی و نیز اضافه وزن است که با بیماری های غیرمسری ارتباط دارد. این دو فرم سوء تغذیه، پیامدهای عمده ای برای سلامت درکوتاه مدت و دراز مدت دارند.

2-    تامین امنیت غذایی حتی در زمان بحران: امنیت غذایی به معنای دسترسی به غذا برای تمام مردم در تمام اوقات است. این بستگی به دسترسی به مواد غذایی، توان مالی و انواع بحران ها برای مثال گرسنگی، بلایای طبیعی، درگیری ها و تخریب محیط زیست دارد.

3-    شکستن چرخه فقر : فقر نتیجه متعددی ازجمله گرسنگی و سوء تغذیه است. گرسنگی، خانواده های فقیر را به یک مارپیچ نزولی هدایت می کند و مانع از خروج آنان از چرخه فقر می شود.


/ 0 نظر / 41 بازدید