علائم هشدار دهنده وضعیت تغذیه نوزاد

درظرف روزها و هفته های اول عمر خود خوب تغذیه نشده باشد:

 1- اگر مدفوع بعداز روز سوم هنوز به رنگ سبز تیره و یا قهوه ای باشد.

2- از روز چهارم تا هفته چهارم کمتر از 3 تا4 مدفوع زرد در شبانه روز دفع کند.

3- بعد از روز سوم کمتر از 6 کهنه خیس در24ساعت داشته باشد.

4- کمتر از 8 بار در شبانه روز تغذیه کند.

5-  به ظاهر همیشه گرسنه یا در حال شیرخوردن باشد.

6- نوزاد بیش از حد، خوب و بی آزار به نظر برسد. یعنی گریه نکند و بشیتر از حد بخوابد.

7- شیر مادر تا روز پنجم نیامده باشد.

8- در تمام تغذیه ها نوک پستان دردناک باشد.

9- پستان ها پر از شیر، ولی صدای بلعیدن شنیده نشود.

10- احتقان پستان ها خیلی زیاد بوده و از بین نرود.

11- وزن نوزاد در سن10 روزگی به وزن موقع تولد نرسد.

12- حتی وقتی شیر مادر آمده است، نوزاد کمتر از 15تا30 گرم در روز افزایش وزن داشته باشد.

درتمام موارد فوق باید به دقت در جستجوی علت و به دنبال رفع مشکل بود. به هر صورت باید از استفاده از شیر مصنوعی یا هر ماده غذایی دیگر و نیز از به کارگیری بطری، سر شیشه وگول زنک پرهیز نمود. 

/ 0 نظر / 7 بازدید