آشنایی با سرطان

سرطانیعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن. تمامی سرطانها دارای الگوی رشد مهارگسیخته و تمایل به جدا شدن از منشااصلی و متاستاز هستند.

جسم انسان از میلیونها میلیون سلول تشکیل شده است که در کنار هم ،بافتهایی مانند ماهیچه‌ها ،استخوان وپوست را می‌سازند. اغلب سلولهای طبیعی بدندر پاسخ به تحریکاتی که از داخل و خارج بدن به آنها وارد می‌شود، رشد و تولیدمثلمی‌کنند و در نهایت می‌میرند. اگر این فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خود اتفاق بیفتد، بدن سالم می‌ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می‌کند. اما مشکلات ، زمانی شروعمی‌شود که یک سلول طبیعی دچار " جهش " و یا تغییر شده و به سلول سرطانی تبدیل می‌شود.

نحوه پیدایش سرطان

یک سلول طبیعی ممکن است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلولسرطانی تبدیل شود، ولی در اغلب موارد ، تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطانزامانندالکل ودخانیاتصورت می‌گیرد. شکل ظاهری و نیز عملکرد سلولهای سرطانی شده با سلولهای طبیعی تفاوتدارد. جهش یا تغییر ایجاد شده در ماده ژنتیکی سلول(DNA) اتفاق می‌افتد  DNAهمان مسئول کنترل شکل ظاهری و عملکرد سلولاست. وقتی DNA یک سلول تغییر می‌کند، آن سلول با سلولهای سالم کنار خود تفاوت می‌یابد و دیگر کار سلولهای طبیعی بدن را انجام نمی‌دهد. این سلول تغییر یافته ازسلولهای همسایه‌اش جدا می‌شود و نمی‌داند چه زمانی رشدش باید به پایان برسد و بمیرد. به عبارت دیگر سلول تغییر یافته از دستورها و علائم داخلی که سلولهای دیگردر کنترل آنها هستند پیروی نمی‌کند و به جای هماهنگی با سلولهای دیگر خودسرانه عمل می‌کند.

 بدخیم شدن سرطان

وقتی سلول " جهش یافته " تقسیم می‌شود ، به 2 سلول جدید " جهش یافته " تبدیل می‌گردد و این فرآیند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا همان یکسلول موذی به توده‌ای از سلولها کهتومور نامیدهمی‌شود، تبدیل می‌گردد. گاهی این تومورها ،خوش خیمبوده و رشد نمی‌کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود رااز بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست‌اندازی کنند، توموربدخیم محسوبمی‌شود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم ، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخششدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگترشوند، جلوی رسیدن مواد غذایی واکسیژن رابه سلولهای سالم می‌گیرند و با پیشرفت سرطان ، سلولهای سالم می‌میرند و عملکرد وسلامت بیمار از بین می‌رود. اگر جلوی این فرآیند گرفته نشود، سرطان به مرگ می‌انجامد.

 علائم هشدار دهنده سرطان

- خونریزی غیر طبیعی در هر نقطه از بدن

- پیدایش هرگونه توده سفت سلولی در زیر پوست، مثلا در سینه یا نقاط دیگر

- پیدایش زخمی که به آسانی بهبود نمی‌یابد بویژه در اطراف زبان ، دهان و لبها

- سوء هاضمه دائمیو اختلال درعملگوارشی یا اشکال بلعی

- تغییراتی در وضع خالها یازگیل از قبیل تغییر رنگ، بزرگ شدن ، خارش ، دردناک شدن و یا خونریزی از آنها که به مدت طولانی ادامه یابد

-  هر نوع تغییر در دفع عادی مدفوع و ادرار ، که بیش از یک هفته ادامه داشتهباشد

-سرفه ، گرفتگی صدا و یامشکل شدن عمل بلع به مدت طولانی

اگر هر یک از این علائم فوق بیش ازدو هفته ادامه یابد، باید بیمار تحت بررسی تخصصی قرار گیرد. البته در بیشتر موارداین علائم حاکی از وجود سرطان نیستند.  تشخیص ، در صلاحیت پزشکاست و تنها به منظور علت یابی و پیشگیری از بیماری سرطان ، در صورت مشاهده این 7 نشانه هشدار دهنده ، در خود یا در اطرافیانمان لازمست هر چه زودتر به پزشک مراجعهکنیم.

برخی از این نشانه‌ها ممکن است تحت علل دیگر ،مثل سرماخوردگییا سرفه پدید آید.  اما اگر ایننشانه‌ها بدون هیچ علت قبلی ، ظاهر شوند و بیش از یک هفته ادامه داشته باشند و بهدرمانهای رایج و معمولی پاسخ ندهند، باید برای علت یابی به پزشک متخصص مراجعه کرد. معمولا احتمال ابتلا به سرطان از سنین 50 سالگی به بعد بیشتر است.

ارتباط سن و سرطان

افرادی که در سنین بین 40 - 20 سالگی هستند لازمست هر سه سال یکبار از اندامهایی مثل پستان ، رحم ، تخمدان ، واژن ، پروستات ، بیضه‌ها ،غده تیروئید ، دهان ، ریه ، غده‌های لنفاوی و پوست معاینه پزشکی به عمل آورد. و افرادی که مستعد سرطان هستند مثل افراد معتاد ، زنهایی که بچه‌دار نشده‌اند یااولین فرزند آنها بعد 30 سالگی به دنیا آمده، اشخاصی که در سنین کم ، نزدیکی جنسیداشته‌اند و افرادی که دارای خویشاوند مبتلامیباشند نیز باید به

/ 0 نظر / 10 بازدید