سکته قلبی

 پلاک هایی در جدار این عروق می شود که منجر به تنگ، سفت و سخت شدن دیواره رگ ها خواهد شد. به این حالت تصلب شرایین یا آترواسکلروز گفته     می شود با گذشت زمان ،افزایش رسوب چربی  می تواند تنگی و باریک شدن شریان ها را به دنبال داشته باشد و مانع خون رسانی کافی به بافتها شود. درصورتی که چنین اتفاقی  در عروق کرونر قلب رخ دهد، می تواند خون رسانی به عضله قلب راکم و یا حتی قطع کند .به این حالت که درآن خون کافی به عضله قلب نمی رسد ایسکمی قلب می گویند. این وضعیت سبب ایجاد درد قلبی (یاآنژین صدری )خواهد شد .

گاهی سطح پلاک های چربی درجدار شریان ترک می خورد و دچار پارگی می شود. این پدیده باعث تجمع پلاکت ها(سلول هایی که وظیفه انعقاد خون در زمان خونریزی را دارند) و ایجاد لخته در این ناحیه     می شود که به آن ترومبوز می گویند .این لخته سبب تنگ تر شدن مجرای عروق کرونر وکاهش بیشتر خون رسانی به عضله قلب می شود. با ادامه محرومیت عضله قلب از اکسیژن، قلب دچار آسیب می شود. اگر لخته خون به حدی بزرگ شود که به طور کامل مسیر جریان خون را مسدود کند، بخشی از بافت عضله  قلب که توسط آن شریان تغذیه     می شود، می میرد .به این وضعیت حمله قلبی یاسکته قلبی        می گویند .

زنده ماندن پس از بروز سکته قلبی بستگی به میزان از بین رفتن عضله قلب و نیز تشخیص سریع و دریافت به موقع مراقبت های درمانی دارد.گسترش پلاک به طرف داخل جداره رگ و یا حرکت لخته خون از سایرقسمت های گردش خون نیز می تواند باعث انسداد عروق کرونر قلب شوند.

افراد درمعرض عوامل خطر غیرقابل اصلاح:

1-       افرادی که دارای سابقه خانوادگی هستند (به ویژه وجود سابقه سکته قلبی درپدر یا  برادر قبل از 55 سالگی و یا مادر یا خواهر قبل از 5 سالگی )

2-       افرادی که حداقل یکی از اعضای درجه یک خانواده آنها (پدر ، مادر، خواهر و برادر) بیماری فشارخون بالا دارند.

3-       افرادی که حداقل یکی از اعضای درجه یک خانواده آنها مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 است.

4-       افرادی که حداقل یکی از اعضای درجه یک خانواده آنها اختلالات چربی خون(LDL بالا و HDL پایین )دارند.

5-      سالمندان 60سال و بالاتر

6-       زنان بعد از سن یائسگی

افراد درمعرض عوامل خطر قابل اصلاح:

1-       افرادی که دخانیات (سیگار، قلیان،پیپ،چپق و...)مصرف  می کنند.

2-       افرادی که اضافه وزن و چاقی دارند.

3-      افرادی که بدون سابقه بیماری درافراد درجه یک خانواده، مبتلا به فشارخون بالا هستند.

4-      مردان با HDL کمتر از40 و زنان با HDL کمتر از 50 (بدون سابقه بیماری درافراد درجه یک خانواده )

5-      افرادی که بدون سابقه فامیلی LDL بالا دارند.

6-       افرادی  که تحت فشارهای روانی (استرس )هستند.

7-      افراد با فعالیت بدنی ناکافی .

 درصورت وجود بیش از یک عامل خطر در فرد، اثرات نامطلوب آنها تشدید می شود. بنابراین با مشاهده یک یا چند مورد از این عوامل مراجعه به پزشک وکنترل آنها ضروری است که به این ترتیب، ازبروز سکته قلبی جلوگیری شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید