ضرورت مداخلات روانی اجتماعی در بلایا،بحرانها و حوادث غیرمترقبه

ایران جزء 10 کشور اصلی بلاخیز دنیا است.، هزاران نفر طی یک قرن از بلایای طبیعی فوت کرده اند. اگر بخواهیم سوانح و حوادث غیرمترقبه دیگر را نیز محاسبه کنیم، رقم مذکور خیلی بیش از اینها خواهد شد.

نیازهای برآورده نشده روانی اجتماعی مردم، طی پژوهش موازی در سال 77-1376 از طریق کمیته فرعی تخصصی بهداشتی کاهش اثرات بلایای طبیعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دردو زلزله بیرجند و اردبیل بررسی شد. این پژوهش نشان داد که یکسال پس از زلزله ، بالغین سه برابر و کودکان دوبرابر بیشتر از جمعیت آسیب ندیده از اختلالات روانی رنج می برند و به نیازهای روانی اجتماعی آنها توجه نشده است . همچنین در این پژوهشها مشخص گردید که امداد گران نیز در زمینه چگونگی حمایت روانی اجتماعی از آسیب دیدگان نیاز به آموزش دارند.

قرار گرفتن در شرایط بحرانی و تجارب آسیب زا بنیان رشد کودکان ، اعتماد آنان به وجود امنیت در زندگی و اعتقاد آنان به حسن نیت دیگران را درهم می شکند.

بزرگسالان نیز آگاه نیستند که وقتی در معرض آسیب و خشونت قرار می گیرند در سلامت و رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی آنان چه اختلالاتی ایجاد می شود.

با توجه به مسائل فوق ضرورت  یک برنامه کشوری  برای مداخلات روانی اجتماعی در بلایای طبیعی ، بحرانها و حوادث غیرمترقبه احساس گردید و متون آموزشی برای سطوح مختلف تهیه و آموزشهای لازم ارائه گردید. هدف کلی برنامه پیشگیری از عوارض روانی – اجتماعی ناشی از بلایا و حوادث غیرمترقبه می باشد .

 

شیرین شهریاری کارشناس بهداشت روان

/ 0 نظر / 17 بازدید