استرس از عوامل شایع ایجادکننده آفت دهان است

 در بروز آفت دهان مؤثر است. ماپار تصریح کرد : حدود 40 تا 50 درصد افراد جامعه در طول زندگی به آفت دهان مبتلا میشوند. دوره بیماری آفت دهان یک هفته تا 10 روز است و پس از آن زخم های ایجاد شده در دهان خود به خود محو میشوند.آفت دهان تنها به دلیل ایجاد زخم در فضای داخلی دهان  موجب احساس درد میشود و مشکل دیگری برای فرد مبتلا در پی ندارد. درمان آفت دهان با مصرف قرص آهن و ویتامین فولیک اسید و یا استفاده از پماد مخصوص آفت دهان تسریع میشود. در برخی موارد استفاده از نوعی داروی خوراکی و مسکن نیز توصیه میشود که البته تجویز آن باید از سوی پزشک باشد. حل کردن کپسول تتراسایکلین در آب و قرقره کردن آن در دهان نیز از روش های قدیمی بهبود زخم های ناشی از آفت است. باید به این نکته توجه شود که در بیماری آقت دهان تنها در فضای داخلی دهان زخم ه

های کوچکی ایجاد میشود و اگر در اطراف دهان و یا نقاط دیگر بدن زخم های مشابه ای ایجاد شد نباید آن را با آ فت اشتباه گرفت و باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید