آزمون الکترونيکي فصلنامه افق طلايي سلامت

به استحضار مي رساند آزمون الکترونيکي فصلنامه افق طلايي سلامت با 32 ساعت امتياز بازآموزي بر روي سايت دانشگاه به آدرس www.zbmu.ac.ir  براي گروه هاي بهداشتي درماني شامل کارشناس امور رواني – بهورز- کارشناس بهداشت عمومي – بهداشتکار دهان و دندان – پرستار – ماما – بهيار و کمک بهيار – کارشناس و کاردان بهداشت محيط- کارشناس حشره شناسي و مبارزه با ناقلين – کارشناس، کاردان و تکنسين مبارزه با بيماريها – کارشناس و کاردان بهداشت حرفه اي – مربي خدمات بهداشتي – کارشناس امور بهداشتي – کارشناس مدارک پزشک – کارشناس، کاردان و تکنسين امور دارويي – کارشناس، کاردان و تکنسين تغذيه و رژيم هاي غذايي- کارشناس، کاردان و تکنسين آزمايشگاه - کارشناس، کاردان و تکنسين بهداشت خانواده – مربي بهداشت مدارس – کارشناس بهداشت مدارس – بهداشتيار- دندانپزشک – پزشک عمومي و مربي، بارگزاري شده است.

کليه همکاران واجد شرايط مي توانند با مراجعه به سايت دانشگاه، فايل هاي آموزشي را دانلود و پس از مطالعه در آزمون الکترونيکي شرکت نمايند.

لازم است براي شرکت در آزمون ابتدا وارد سايت دانشگاه شده و به قسمت "سامانه ها و خدمات الکترونيکي" وارد شده و پس از وارد کردن يوزر و پسورد (اگر اولين بار است که وارد سايت مي شويد يوزر و پسورد کد ملي شما مي باشد) وارد قسمت "پورتال آموزش" شويد. در اين قسمت براي دريافت فايل هاي فصلنامه شماره هاي 50 ، 51 ، 52 و 53 جهت مطالعه به قسمت "دريافت فايل هاي آموزشي" و براي انجام آزمون به قسمت "آزمون الکترونيکي" وارد شويد. مطالب آموزشي جهت آزمون از روز 20/6/97 بارگزاري و آغاز شده و تا تاريخ 30/7/97 فعال مي باشد.

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي زابل

گروه آموزش و ارتقاي سلامت

/ 0 نظر / 56 بازدید